Gelijktijdige vertaling postuniversitaire studies

In elke onderneming, waar het gaat om de vorming van een mengsel van lucht met gassen, dampen en ontvlambare nevels, bestaat er een risico op ontbranding en, bijgevolg, een explosie. Het productieproces telt constant en verhoogt elektrostatische ladingen.

silhouette55.eu XG-55XG-55 - Een natuurlijke energiestimulator voor het meest gebeeldhouwde silhouet!

Lozingen van geaccumuleerde activiteit zijn populair en vormen op het gebied van volledig brandbare stoffen een gevaar voor de veiligheid van het personeel en alles thuis. De werkgever moet ervoor zorgen dat deze stoffen uit de lucht worden geloosd en dat hun accumulatie door goede ventilatie wordt beperkt. Daarom is het op zijn minst een drankje uit vele plichten, dat door de Absoluut Minister van Economie van 8 juli 2010 op hem is gemonteerd in het licht van minimumvereisten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk, in verband met het vooruitzicht op het voldoen aan een explosieve atmosfeer in de werkomgeving.De Heer moet zijn personeel veilige werkomstandigheden bieden, en als, ondanks alle in moderne zin geïntroduceerde activiteiten, het risico van een explosie nog steeds aanwezig is, moet hij de bemanning gedetailleerd informeren, de omvang van het gevaar bepalen, de situatie voortdurend in de gaten houden en bovendien de schadelijke effecten van een mogelijke explosie minimaliseren. In dit plan wordt een explosieveiligheidsdocument gecreëerd, d.w.z. een explosieveilig document. Het moet worden gecreëerd voordat een plaats van activiteit in de gevaarlijke sfeer wordt gecreëerd. Samen met de verordening verbindt de werkgever zich ertoe:- het voorkomen van een explosieve atmosfeer,- voorkoming van ontsteking in het bovengenoemde sfeer,- het minimaliseren van de schadelijke effecten van de resulterende explosie.In de tekst moet de werkgever alle controle- en onderhoudswerkzaamheden registreren op apparaten die een bedreiging vormen. Geeft het soort voorzorgsmaatregelen aan dat nodig is om de dreiging en de appartementen te specificeren waarin ontsteking kan optreden. De werknemer moet vertrouwd raken met mensen op het gebied van gevaar (0, 1, 2, 20, 21, 22. Toegang tot de gevarenzone moet speciaal worden gemarkeerd met een gele gevarendriehoek met een zwarte EX in het midden. De werkgever moet ook de manieren van evacuatie bepalen, en in het geval van het plaatsen van spoorwegen op het terrein van de fabriek, met prestige voor de gevaarlijke ruimtes, moet DZPW voortdurend worden bijgewerkt.