Kassa zonder btw

Een kassa genaamd een kassa zoals een auto wil periodiek worden herzien. Hoewel, in het recente succes, de beoordeling uiterlijk twee jaar na deze beoordeling of fiscaliteit moet worden uitgevoerd.

De verplichting om de kassa te herzien vloeit voort uit goede rechtshandelingen. De wettelijke basis voor de tweejaarlijkse evaluatieperiode voor kassa's is § 7 para. 1 punt 6 in verband uit § 16 para. 1 van de verordening van de minister van Financiën van 28 november 2008 in wezen de voorwaarden voor het gebruik van kassa's. In overeenstemming met de wet en de bepalingen van artikel 61 § 3 van het Wetboek van Strafrecht wordt het niet uitvoeren of niet tijdig controleren van de kassa opgevat als onjuiste boekhouding en dreigt een boete op te leggen voor belastingdelicten. Een goedkopere optie voor een tweejaarlijkse evaluatie is echter om er elk jaar aan te voldoen. Wanneer u het heeft over de herziening van kassa's, moet u ook nadenken over het bepalen van de juiste datum, die wordt gedaan op basis van de belastingwetgeving. In overeenstemming met art. 12 § 3 van deze wet, de data die in mei zijn vastgesteld, sluiten op de datum van deze dag in de nieuwe maand, die de eerste dag van de datum aangeeft, en als die dag vorige maand niet bestond - op de laatste dag van deze maand.

De verplichting om toezicht te houden op de datum van het kasregisteroverzicht ligt bij de persoon die het betreffende kasregister gebruikt. De houder moet de onderhoudstechnicus binnen twee jaar na deze beoordeling informeren over de noodzaak van een dergelijke beoordeling. De kassettechnicus moet een verplichte technische beoordeling van de kassa uitvoeren (seizoen 31 (4 van de verordening, in wezen kasregisters binnen de 5 dagen van de dag vanaf de dag van de door de gebruiker gecreëerde kassa.

NaturalisanNaturalisan - Een natuurlijke voorbereiding die onmiddellijk beenzwaarte bestrijdt!

Bij een beoordeling van de technische staat van de kassa moet allereerst worden nagegaan: de staat van alle zegels van de kassa, de staat van de behuizing, de leesbaarheid van fiscale documenten, het werkprogramma, de correcte werking, het geheugen en de toestand van de batterij.Om vanuit het perspectief van de belastingdienst blootstelling aan boetes te voorkomen, moet de belastingbetaler de deadlines voor de herziening van de kassa in de gaten houden.