Schoonmoeder en kinderopvoeding

De ATEX-richtlijn is een feit waarvan het hoofddoel is om explosiegevaarlijke gebieden te helpen. Deze richtlijn is van toepassing op volledige uitrusting en beschermende maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat methaan of kolenstof exploderen in natuurlijke of lage technologie. Deze richtlijn is een vreemde plaats met aanwijzingen voor mijnen, waar het explosiegevaar zeer groot is.

Jelly Bear HairJelly Bear Hair vitaminen voor haar in gelei

Dit document definieert de atex-vereisten voor de apparaten in kwestie. Er moet echter worden opgemerkt dat dit algemene behoeften zijn die met andere documenten kunnen worden ontwikkeld. Er dient echter aan herinnerd te worden dat de gedetailleerde vereisten in geen enkele handeling niet onverenigbaar kunnen zijn met het Beginsel.Een drankje uit de reserveringen van atex is de noodzaak om het apparaat of beveiligingssysteem te controleren en te labelen in termen van samenwerking met veiligheidseisen. Dit is hoe de meldingsinstantie werkt en elk apparaat moet worden geleverd in een CE-beweging, die overal veilig moet zijn. De CE-markering is bedoeld om de veiligheid van gebruik, gezondheidsbescherming en milieubescherming te beïnvloeden.Schotels en beveiligingssystemen moeten bovendien worden uitgerust met de Ex-markering - dat wil zeggen, de speciale markering voor explosiebeveiliging.Zowel apparaten als beveiligingssystemen die zullen werken / zich bevinden in gebieden die bedreigd zijn door methaan of kolenstofexplosie, moeten samen met het technisch denken worden veroorzaakt. Ze zijn gebouwd op basis van analyse van mogelijke schade tijdens het werk. In het laatste geval moet de weg zowel voor de standaard als voor de componenten worden voorbereid.Apparaten, beveiligingssystemen, onderdelen en subassemblages moeten van dergelijke producten zijn gemaakt en mogen niet aan het contact worden toegevoegd. Er staat dat ze niet ontvlambaar kunnen zijn en bovendien kunnen ze geen chemische reactie aangaan met een explosieve atmosfeer. Dit betekent dat geen enkele hulp een negatief effect kan hebben op de bescherming tegen explosies. Er moeten permanente corrosie, beëindiging, elektrische stroom, mechanische sterkte en temperatuureffecten zijn.De ATEX-richtlijn heeft op het einde vooral te lijden van voedsel en menselijke gezondheid.