Veiligheidsklep druipen

We zijn op data wanneer verschillende gevaren ons praktisch op een bepaald moment wachten. Het is mij vele malen overkomen dat de gasdruk de toelaatbare waarde heeft overschreden. Het zorgde ervoor dat de ketel explodeerde, wat gelukkig resulteerde in maar ook kostbare reparaties. Ik ben me er vandaag van bewust dat op de laatste manier het leven verloren kan gaan, maar sommige mannen realiseren zich deze geschiedenis niet.

TitanodrolTitanodrol - Bouw spiermassa op in een maand die anderen al jaren bouwen!

Gelukkig is er in de nieuwe tijd een voorwerp zoals kleppen of veiligheidsventielen. Er is dan een type klep dat automatisch start wanneer de gas- of dampdruk de toegestane waarden overschrijdt. Dit voorkomt explosies van dergelijke bouwmomenten, zoals tanks, pijpleidingen en dergelijke. Het werd voor het eerst gebruikt in het midden van de zeventiende eeuw in een extreem veel voorkomend apparaat, dat een snelkookpan was.Als we kijken naar de eenvoudigste modellen veiligheidskleppen, merken we dat er alleen de laatste breekplaat is, die wordt beschadigd wanneer het gas de toegestane druk overschrijdt.Helaas werd de klep zelf vaak gebakken. Vaak werd het onbewust geladen door de klant van het apparaat. En heel snel begonnen twee onafhankelijke kleppen te gebruiken, meestal aan de tegenovergestelde uiteinden van het apparaat.Deze kleppen werden routinematig gegeven in stoommachines. Dit voorkwam een plotselinge toename van de druk die ontstond in de motoreenheid van het voertuig. Het dreigde te ontploffen, waarvan het product zelfs de dood van alle passagiers zou kunnen overleven.Ik heb de mogelijkheid dat ik geïnteresseerde lezers over de veiligheidskleppen. Iedereen die dit artikel heeft gelezen, is zich nu waarschijnlijk bewust van de uiterst belangrijke rol die deze processen spelen in de moderne wereld en in de industrie.