Zones voor gasexplosie

Richtlijn 94/9 / EG (ATEX is een normatief document dat ook van toepassing is op apparaten en besturingssystemen. Deze apparaten zijn ontworpen om ze te gebruiken in gebieden met een risico op methaan- of kolenstofexplosie. Deze regel bestaat in een document van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994.

En in ons rechtssysteem werd het gepresenteerd op basis van de verordening van de minister van Economie van 22.12.2005. OJ Nr. 263, artikel 2203 Het hoofddoel van het principe is in de eerste plaats de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende gereedschappen en beschermende methoden die worden toegepast in gebieden met explosiegevaar van alleen methaan of kolenstof. De richtlijn is echter ook van toepassing op apparatuur en beveiligingssystemen die zijn bedoeld voor gebruik in mogelijk explosieve atmosferen. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat de besproken informatie samen betrekking heeft op veiligheids-, controle- en regelapparatuur. Deze apparaten zijn geschikt voor gebruik buiten de besproken zones, maar bieden een betrouwbare werking voor apparaten en beveiligingssystemen die zijn bedoeld voor winst in potentieel explosieve gebieden.Er zijn uitzonderingen op de toepassing van de ATEX-richtlijn. Deze informatie wordt onder meer niet gebruikt voor medische producten die in de medische achtergrond worden gebruikt. Het wordt ook niet toegeschreven aan huishoudelijke apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, schepen, vervoermiddelen.Deze rechtshandeling van de Europese Unie heeft speciale vereisten die in sommige normen zijn opgenomen. Bovendien classificeert het gebieden met explosiegevaar, die bekend zijn in bijlage I bij instructie 1999/92 / EG ATEX137 van 16.12.1999 "inzake kleine eisen ter verhoging van de veiligheid en de preventieve gezondheid van werknemers die mogelijk tijdens de productie worden blootgesteld in gebieden met een explosieve atmosfeer".Beschermende gereedschappen en methoden kunnen het onderwerp zijn van andere richtlijnen met betrekking tot andere verschijningen en die nog steeds voorzien in de CE-markering. Dit merkteken moet verantwoordelijk, gemakkelijk en betrouwbaar zijn.De huidige richtlijn wordt vervangen door de nieuwe ATEX-richtlijn 2014/34 / EU. Het wordt de laatste van 20 april 2016.